<div style="text-align: center;"> <h1> <a href="http://www.rodzinajestdladzieci.pl/index.php?id=9900&ADMCMD_cooluri=1"> Harmonogram spotkań </a> - Wykaz wszystkich spotkań z kandydatami na rodziców zastępczych w filiach Biblioteki Miejskiej w Łodzi.</h1> <p>Darmowe aliasy udostępnia serwis <a href="http://pvv.pl">pvv.pl</a> </p> </div>